تحقیق و توسعه (R&D)

زمان مطالعه: 2 دقیقه

واحد تحقیق و توسعه:

بمنظور استفاده از مدارک فنی، استانداردها و نرم افزارهای جدید در طراحی و ساخت مجموعه های تخصصی راه آهنی، اقدام به راه اندازی واحد تحقیق و توسعه (R&D) در شرکت گردیده و با کمک گرفتن از نیروهای جوان فارغ التحصیل در رشته های مهندسی راه آهن، مکانیک، برق، متالورژی و صنایع و همچنین همکاری تنگاتنگ با دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، کلیه امور در زمینه طراحی، ساخت و حتی تعمیرات تخصصی با بکار گیری آخرین نرم افزارهای تخصصی مانند Ansys, Catia, CAD, Hypermesh, Sutcast, UM و … بر مبنای استانداردهای معتبر انجام می پذیرد. عناوین برخی از کارهای انجام شده:

  • طراحی و شبیه سازی بوژی MIG-31 با بار محوری 25 تن
  • شبیه سازی انجماد قطعات ریخته گری و طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری
  • شبیه سازی و بهینه سازی بوژی MIG-26  
  • بار گذاری دینامیک اجزای بوژی

تاکنون تعداد زیادی پروژه پژوهشی تحقیقاتی نیز در قالب پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری توسط این گروه صنعتی تعریف و توسط دانشجویان دانشگاه و با همکاری نزدیک این گروه صنعتی به اجرا درآمده و از نتایج حاصله در بهبود عملکرد تولید و تستهای مربوطه استفاده شده است.