تماس با ما

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دفتر ما

تهران، خيابان استاد مطهری (تخت طاووس)، نرسیده به مفتح، خیابان قابوس نامه، پلاک 10 ، طبقه 3، واحد 4
پست الکترونیک: youremail@yourdomain.com
تلفن: +98 (21) 57964000
فکس: +98 (21) 83305

[social_icons type=”normal_social” icon=”fa-twitter” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://twitter.com/” target=”_blank” icon_margin=”0 13px 0 0″ top_gradient_background_color=”#f9f9f9″ bottom_gradient_background_color=”#eeeeee”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-facebook” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://www.facebook.com/” target=”_blank” icon_margin=”0 13px 0 0″ top_gradient_background_color=”#f9f9f9″ bottom_gradient_background_color=”#eeeeee”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-google-plus” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://plus.google.com” target=”_blank” icon_margin=”0 13px 0 0″ top_gradient_background_color=”#f9f9f9″ bottom_gradient_background_color=”#eeeeee”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-instagram” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”http://instagram.com” target=”_blank” icon_margin=”0 13px 0 0″ top_gradient_background_color=”#f9f9f9″ bottom_gradient_background_color=”#eeeeee”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-tumblr” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://www.tumblr.com/” target=”_blank” icon_margin=”0 13px 0 0″ top_gradient_background_color=”#f9f9f9″ bottom_gradient_background_color=”#eeeeee”][social_icons type=”normal_social” icon=”fa-pinterest” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://www.pinterest.com/” target=”_blank” icon_margin=”0 13px 0 0″ top_gradient_background_color=”#f9f9f9″ bottom_gradient_background_color=”#eeeeee”]