English - فارسي 4 مهر 1399

سومین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته 23 لغایت 26 آذر91 22 آذر 1391

 گروه صنعتی معین با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه طراحی، تولید و بازسازی انواع ادوات ریلی مقدم میهمانان خود را در غرفه خود گرامی میدارد