English - فارسي 4 مهر 1399

بهره برداری از خط بازسازی انواع فنر های تخت واگن 30 آبان 1391

خط بازسازی انبوه فنرهای تخت واگنهای اروپایی راه آهن راه اندازی شد در این خط با استفاده از روش فورج گرم کرپی بر روی فنرها فورج شده و فنری با مشخصات بسیار نزدیک به فنر نو بدست میاید. کلیه لایه های فنر پس از انجام کنترلهای لازم و دسته بندی ، سند بلاست، ترکیابی، تنش زدایی، شات بلاست و رنگ آمیزی شده و مجددا به روش گرم مونتاژ شده و پس از انجام تست های لازم و رسم گراف به کارفرما واگذار میگردد.