English - فارسي 4 مهر 1399

تغییر نام " شرکت تعاونی ریخته گری قطعات چدنی " به " شرکت تعاونی استیل پیشتاز گیلان " 31 تير 1390

با توجه به تغییرات عمده در شرکت تعاونی ریخته گری قطعات چدنی و ایجاد خط جدید ریخته گری تیر طولی و بولستر بوژی روسی نام این شرکت به " شرکت تعاونی استیل پیشتاز گیلان" تغییر داده شد.