English - فارسي 5 آبان 1399

دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ریلی اردیبهشت 1393 7 خرداد 1393

 

 دومین نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی درتهران برگزار شد و گروه صنعتی معین با شرکت فعال در این نمایشگاه تولیدات خود را به نمایش گذاشت.

از مهمترین تولیدات ارائه شده توسط این گروه بوژی سه تکه روسی 100-18 بهینه شده و قلاب روسی با ضربه گیر کورس 110 میباشد.