English - فارسي 5 آبان 1399


 تاریخچه شرکت :

گروه صنعتي معين در سال 1377 و با هدف فعاليت در شاخه هاي مختلف صنعت ، پايه گذاري و راه اندازي گرديده است و با گذشت زمان و كسب تجربيات لازم در حال حاضردر قالب سه شركت با زمينه هاي تخصصي درامور ساخت قطعات و مجموعه هاي صنعتي ، تعميرات انواع واگنها و زير مجموعه هاي مربوطه واگن و بازرگاني و بازاريابي محصولات صنعتي با نامهاي زير فعاليت مينمايد:

شركت مهندسي معيـن صنعت فلـز

شركت مهندسي كاوش صنعت ريلي

شركت استیــل پیشـتـاز گیـلان اهداف شرکت :

ساخت مجموعه های پر مصرف و پیچیده واگن در داخل و جلوگیری از خروج ارز و ایجاد شغلهای تولیدی و سازنده در کشور عزیزمان و تامین نیازهای داخل و صادرات به کشورهای دیگر مهمترین هدف این گروه صنعتی میباشد. مجموعه هایی مانند بوژی و قلاب روسی که خط تولید آزمایشی آن در حال راه اندازی میباشد