English - فارسي 22 آبان 1398
تعمیرات اساسی چرخ و محور          

تعمیرات اساسی انواع چرخ و محور شامل تعمیرات اساسی جعبه یاتاقانهای سر محور، تستهای یو تی ، ام تی و پی تی سر محور و جوشکاری و تراش پروفیل چرخ