English - فارسي 13 اسفند 1399
خبرها همه خبرها   

ساخت مجموعه های پر مصرف و پیچیده واگن در داخل و جلوگیری از خروج ارز و ایجاد شغلهای تولیدی و سازنده در کشور عزیزمان و تامین نیازهای داخل و صادرات به کشورهای دیگر مهمترین هدف این گروه صنعتی میباشد. مجموعه هایی مانند بوژی و قلاب روسی که خط تولید آزمایشی آن در حال راه اندازی میباشد